Kaimo plėtros administravimas

Studijų programos tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos viešojo administravimo specialistus/profesionalus, kurie yra regioninės politikos, inovatyvių pokyčių ir kaimiškų regionų gerovės kūrėjai.
Baigę šią programą absolventai gebės rengti ir įgyvendinti darnaus vystymo strategijas, programas, projektus, prognozuoti regionų vystymąsi ir kurti darnias bendruomenes bei kitas NVO, jas konsultuoti.

  • Akademinis padalinys: ŽŪA Bioekonomikos plėtros fakultetas
  • Valstybinis kodas: 6121LX036
  • Studijų krypčių grupė: Verslo ir viešoji vadyba (L)
  • Studijų kryptis: Viešasis administravimas
  • Studijų forma: nuolatinė (NL), ištęstinė (I)
  • Studijų trukmė: NL - 3.5 m., I - iki 5 m.
  • Programos apimtis kreditais: 210