Kaimo plėtros administravimas

Kaimo plėtros administravimo studijų programos poreikis yra siejamas su sparčiai besiplėtojančia kaimo plėtros politika ES ir Lietuvoje, kaimo ekonominiais ir socialiniais pokyčiais, kuomet reikia daugiau dėmesio skirti viešojo administravimo sistemos efektyvumui, kaimo gyventojų gyvenimo kokybei, partnerystei, tinklaveikai ir bendruomeniškumui. Studijuojant pagal šią programą mokomasi analizuoti ir vertinti kaimo aplinką ir išteklius, rengti kaimo vietovių ir  viešųjų  institucijų plėtros strategijas, veiklos planus, viešąsias programas ir projektus, inicijuoti, valdyti bei prognozuoti kaimo vietovių socialinius ir ekonominius pokyčius.

Studijų programos pagrindinis tikslas – parengti plačios erudicijos viešojo administravimo generalistus, suteikiant bazinių ir specialiųjų žinių, ugdant gebėjimus, kurie būtini profesinei veiklai viešosiose institucijose administruojant kaimo vystymosi procesus ir organizuojant bendrakūros procesą tarp įvairių kaimo vystymosi veikėjų teikiant viešąsias paslaugas ir integruotai sprendžiant kitus kaimo vietovių vystymosi valdymo klausimus.

  • Akademinis padalinys: ŽŪA Bioekonomikos plėtros fakultetas
  • Valstybinis kodas: 6121LX036
  • Studijų krypčių grupė: Verslo ir viešoji vadyba (L)
  • Studijų kryptis: Viešasis administravimas
  • Studijų forma: nuolatinė (NL), ištęstinė (I)
  • Studijų trukmė: 3.5 m. (NL), iki 5 m. (I)
  • Programos apimtis kreditais: 210