Atsinaujinančių energijos išteklių technologijos (priėmimas nevykdomas)

Senkantys tradiciniai gamtiniai ištekliai skatina ieškoti alternatyvų ir naudoti atsinaujinančios energijos šaltinius ir žaliavas. Žemės ir miškų ūkiuose auginamiems augalams bei gyvulininkystėje ir kitose ūkio šakose susidarančioms organinėms atliekoms, kurios naudojamos šilumos, elektros, kuro, degalų gamybai, reikalingi specialistai, gebantys valdyti žaliavų srautus ir technologinius procesus, organizuoti biomasės auginimą, paruošimą ir perdirbimą, biokuro, biodegalų ir biodujų gamybą bei naudojimą, kurti naujas technologijas.

  • Akademinis padalinys: ŽŪA Žemės ūkio inžinerijos fakultetas
  • Valstybinis kodas: 6121FX010
  • Studijų krypčių grupė: Technologijų mokslai (F)
  • Studijų kryptis: Gamtos išteklių inžinerijos
  • Studijų forma: nuolatinė (NL)
  • Studijų trukmė: 4 m.
  • Programos apimtis kreditais: 240
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Technologijų mokslų bakalauras
  • Vykdymo vieta: Kaunas