Diplomatija (anglų kalba)

Studijų programos tikslas - ruošti tarptautinę politiką ir jos procesus gerai išmanančius profesionalus, turinčius analitinių, kritinio, kūrybinio mąstymo gebėjimų ir konkrečių, diplomatams reikalingų užsienio politikos formavimo ir įgyvendinimo įgūdžių, tokių kaip strateginis planavimas, programų ir projektų įgyvendinimas, komunikacija, derybų menas, gebėjimas nepriklausomai analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti tekstus, ruošti ir daryti įtaigius viešus pristatymus, kritiškai vertinti globalaus masto įvykius ir greitai prisitaikyti prie kintančių sąlygų.

  • Akademinis padalinys: Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas
  • Valstybinis kodas: 6211JX048
  • Studijų krypčių grupė: Socialiniai mokslai (J)
  • Studijų kryptis: Politikos mokslai
  • Studijų forma: nuolatinė (NL)
  • Studijų trukmė: NL (1,5)
  • Programos apimtis kreditais: 90
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Socialinių mokslų magistras
  • Akredituota iki: akreditavimo statusas - akredituota
  • Dokumentai: vertinimo išvados