Karjeros valdymas (priėmimas nevykdomas)

Baigę šią bakalauro studijų programą, tapsite kvalifikuotu karjeros valdymo specialistu. Čia įgysite šių gebėjimų: • Teikti konsultacijas visais karjeros klausimais; • Įvertinti bei suderinti darbuotojo karjeros poreikius ir organizacijos tikslus; • Taikyti karjeros valdymo strategijas; • Vertinti karjeros galimybes remiantis rinkos tendencijomis. Darbo perspektyvos Karjeros valdymo specialistų nuolat reikia didelėms verslo įmonėms, valstybinėms institucijoms, švietimo įstaigoms. Galėsite dirbti ne tik karjeros valdymo, bet ir personalo ar žmogiškų išteklių valdymo srityje, personalo atrankos, mokymo specialistais. Nuo 2017 m. sausio 1 d. karjeros valdymo specialistas taip pat privalės būti kiekvienoje vidurinėje mokykloje. Tolesnės studijos Vėliau studijas galėsite tęsti Socialinių mokslų srityje (Švietimas ir ugdymas, Sociologija, Rinkodara, Socialinė politika, Politikos mokslai, Vadyba, Edukologija ir Andragogika). Mainų programos Studijuodami taip pat galėsite pasinaudoti tarptautinių mainų galimybėmis ir išvykti studijoms į Vokietiją, Portugaliją, Vengriją, Lenkiją, Slovėniją, Kroatiją, Turkiją ir kitas šalis. Kaip įstoti? Norinčius studijuoti Karjeros valdymas studijų programoje kviečiame iki 2017 m. rugpjūčio 28 dienos registruotis sistemoje epasirasymas.vdu.lt. Išsamią instrukciją galite rasti čia. Metinė studijų kaina – 1268.00 Eur.

 • Akademinis padalinys: Švietimo akademija
 • Valstybinis kodas: 6121MX034
 • Studijų krypčių grupė: Ugdymo mokslai (M)
 • Studijų kryptis: Edukologija
 • Studijų forma: nuolatinė (NL)
 • Studijų trukmė: NL (4)
 • Programos apimtis kreditais: 240
 • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Ugdymo mokslų bakalauras
 • Akredituota iki: akreditavimo statusas - akredituota
 • Dokumentai: vertinimo išvados
 • Vykdymo vieta: Kaunas