Filosofija

Programos paskirtis - rengti plataus humanitarinio profilio specialistus, gerai žinančius klasikines bei šiuolaikines filosofijos teorijas bei gebančius analitiškai mąstyti bei kūrybiškai veikti įvairiose profesinėse ir pilietinėse situacijose, aktyviai įsijungti į viešas diskusijas, visuomenės nuomonės formavimą, turinčius loginės analizės, argumentavimo, dialektinio mąstymo, fenomenologinės bei hermeneutinės metodologijos įgūdžius ir gebančius juos pritaikyti analizuojant bei vertinant opius socialinius, kultūrinius ir politinius klausimus, įsijungiant į kultūrinę ir socialinę veiklą.

 • Akademinis padalinys: Humanitarinių mokslų fakultetas
 • Valstybinis kodas: 6121NX042
 • Studijų krypčių grupė: Humanitariniai mokslai (N)
 • Studijų kryptis: Filosofija
 • Studijų forma: nuolatinė (NL)
 • Studijų trukmė: NL (4)
 • Programos apimtis kreditais: 240
 • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Humanitarinių mokslų bakalauras
 • Akredituota iki: akreditavimo statusas - akredituota
 • Dokumentai: vertinimo išvados
 • Vykdymo vieta: Kaunas