Filosofija ir politinė kritika

Programos Filosofija ir politinė kritika tikslas - rengti plataus humanitarinio profilio specialistus, filosofus, gerai žinančius klasikines, šiuolaikines filosofijos teorijas, išmanančius politinės kritikos stroves, gebančius analitiškai mąstyti bei kūrybiškai veikti įvairiose profesinėse ir pilietinėse situacijose, aktyviai įsijungti į viešas diskusijas, turinčius loginės analizės, argumentavimo, dialektinio mąstymo, fenomenologinės bei hermeneutinės metodologijos įgūdžius ir gebančius juos pritaikyti analizuojant bei vertinant šiuolaikinius socialinius ir politinius procesus. 

  • Fakultetas: Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas
  • Valstybinis kodas: 6121NX042
  • Studijų krypčių grupė: Humanitariniai mokslai (N)
  • Studijų kryptis: Filosofija
  • Studijų trukmė: NL (4)
  • Programos apimtis kreditais: 240
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Humanitarinių mokslų bakalauras
  • Akredituota iki: akreditavimo statusas - akredituota
  • Dokumentai: vertinimo išvados
  • Vykdymo vieta: Kaunas