Mados dizainas (priėmimas nevykdomas)

Kas yra Mados dizaino studijos ir kodėl jas verta pasirinkti?
Mados dizaino bakalauro studijų programos tikslas – parengti aukščiausios kvalifikacijos mados dizainerius, gebančius vertinti drabužio sąveiką su socialiniu, kultūriniu ir ekonominiu kontekstu bei kūrybingai dirbti mados industrijų sektoriuje.
Programos rengėjai siekia:
sukurti ugdymo aplinką, kuri stimuliuotų studentus siekti kompetencijų būtinų karjerai mados dizaino industrijose bei / ar siekiant aukštesnės pakopos studijų;
skatinti studentų pastangas atrandant savarankišką individualų kūrybinį braižą bei inovatyvių idėjų generavimą;
sudaryti sąlygas įgyti praktinius įgūdžius aktualius mados dizaino industrijų kontekste;
užtikrinti ergonomišką aplinką, skatinančią kūrybinę mintį ir individualią kūrybinę raišką;
parengti studentus įsijungimui į dinaminį ir įstabų mados pasaulį, aprūpinant juos būtinais gebėjimais tolimesniam kūrybiniam progresui;
stiprinti diskursyvią aplinką ir skatinti studentus analizuoti kūrybines idėjas.
Programa suteikia platų žinių ir įgūdžių, reikalingų dirbant mados industrijų sektoriuje, spektrą, apjungiant dizaino, meno, ekonomikos, menotyros srities dalykus. Studentai įgyja specialybinių žinių apie mados dizainą, mados ir kūrybines industrijas, išmoksta projektuoti ir praktiškai įgyvendinti mados dizaino projektus pramoninei bei unikaliai / vienetinei gamybai, įgauna asmeninio kūrybingumo bei komandinio darbo patirties. Taip pat programa suteikia studentams profesionalių kompetencijų reikalingų studijuojant magistrantūros programose.
Ką galėsiu dirbti baigęs studijas?
Būsi aukštos kvalifikacijos mados dizaineris, kuriantis ir įgyvendinantis drabužių kolekcijas, vystant nuosavą verslą ar dirbant mados industrijos įmonėse.
Programa yra 3,5 akademinių metų, 210 ECTS kreditų.
Programa trukmė trys su puse metų, studijų metu studentai įgyja specializuotų mados dizaino žinių taip pat platų universitetinį išsilavinimą.
Suteikiama kvalifikacija – menų bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

  • Akademinis padalinys: Menų fakultetas
  • Valstybinis kodas: 6121PX032
  • Studijų krypčių grupė: Menai (P)
  • Studijų kryptis: Dizainas
  • Studijų trukmė: NL (3,5)
  • Programos apimtis kreditais: 210
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Menų bakalauras
  • Akredituota iki: akreditavimo statusas - akredituota
  • Vykdymo vieta: Kaunas