Vaidyba

Vaidybos studijų tikslas yra parengti aukščiausios kvalifikacijos menininkus – tarpdalykinių gebėjimų aktorius, įvariapusiškai valdančius ir kūrybiškai jungiančius vaidybos, teksto kūrimo, režisūros praktikas bei judesio ir balso įgūdžius profesinei karjerai teatre, kine, televizijoje ir kitose šiuolaikinio meno formose; išugdyti savarankiškus ir naujovėms imlius kūrėjus, gebančius sėkmingai integruotis įvairiose šiuolaikinio meno ir kūrybinių industrijų srityse.

  • Fakultetas: Menų fakultetas
  • Valstybinis kodas: 6121PX035
  • Studijų krypčių grupė: Menai (P)
  • Studijų kryptis: Teatras
  • Studijų trukmė: NL (4)
  • Programos apimtis kreditais: 240
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Menų bakalauras
  • Akredituota iki: akreditavimo statusas - akredituota
  • Dokumentai: vertinimo išvados, pažangos ataskaita
  • Vykdymo vieta: Kaunas