Vaidyba (priėmimas nevykdomas)

Vaidybos studijų tikslas yra parengti aukščiausios kvalifikacijos menininkus – tarpdalykinių gebėjimų aktorius, įvariapusiškai valdančius ir kūrybiškai jungiančius vaidybos, teksto kūrimo, režisūros praktikas bei judesio ir balso įgūdžius profesinei karjerai teatre, kine, televizijoje ir kitose šiuolaikinio meno formose; išugdyti savarankiškus ir naujovėms imlius kūrėjus, gebančius sėkmingai integruotis įvairiose šiuolaikinio meno ir kūrybinių industrijų srityse.

 • Akademinis padalinys: Menų fakultetas
 • Valstybinis kodas: 6121PX035
 • Studijų krypčių grupė: Menai (P)
 • Studijų kryptis: Teatras
 • Studijų forma: nuolatinė (NL)
 • Studijų trukmė: NL (4)
 • Programos apimtis kreditais: 240
 • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Menų bakalauras
 • Akredituota iki: akreditavimo statusas - akredituota
 • Dokumentai: vertinimo išvados, pažangos ataskaita
 • Vykdymo vieta: Kaunas