Sociologija ir antropologija

Bakalauro studijų programa „Sociologija ir antropologija“ yra skirta rengti specialistus, galinčius tirti įvairias kultūras ir visuomenes, identifikuoti globalioje aplinkoje kylančias socialines problemas, vertinti jų pobūdį ir rekomenduoti sprendimo būdus, plėtoti tarpkultūrinę komunikaciją. Programos privalumas yra unikalus socialinių tyrimų įgūdžių ir analitinių gebėjimų derinys, leidžiantis lanksčiai prisitaikyti prie kintančios paslaugų ir viešojo sektoriaus aplinkos. Sociologijos ir antropologijos bakalauro studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį arba jį atitinkantį išsilavinimą. Baigus Sociologijos ir antropologijos bakalauro studijų programą, suteikiamas Sociologijos krypties socialinių mokslų bakalauro laipsnis.
5 svarbiausi dalykai, studijuojami Sociologijos ir antropologijos programoje:
• kaip sociologiškai ir antropologiškai paaiškinti įvairius kultūrinius ir socialinius reiškinius (migraciją, religinius judėjimus, popkultūrą, sveikatą, šeimos kitimą ir skyrybas, politiką, lyčių santykius, nelygybę, vartojimą ir pan.)?
• kaip kritiškai atsirinkti ir įvertinti informaciją, reikalingą visuomenės pokyčių suvokimui (pavyzdžiui, ar demokratijai užtenka rinkimų? Ar asmens sveikatą lemia gyvenimo būdas? Ar technologijos yra tik įrankiai? Ar šeimai užtenka dviejų asmenų? Ar galiu pakeisti lytį?)?
• kaip identifikuoti ir analitiškai įvertinti socialines problemas, kylančias dėl globalios visuomenės kaitos, kokius pasiūlyti jų sprendimo būdus?
• kaip atlikti sociologinį ir antropologinį tyrimą, surinkti ir analizuoti duomenis, taikant šiuolaikiškus tyrimų metodus?
• kaip efektyviai naudotis esamais duomenų šaltiniais (statistine informacija, tyrimų duomenimis)?
5 priežastys, kodėl verta rinktis Sociologijos ir antropologijos studijas VDU ?
• tarpdiscipliniškumas ir galimybė gilintis į šeimos, lyčių, politikos, religijos, sveikatos, švietimo, migracijos, tarpkultūriškumo tematikas;
• didelis dėmesys socialinių (kokybinių ir kiekybinių) tyrimų kompetencijoms;
• dėstytojų moksliniai pasiekimai ir profesionalumas, besilankančių užsienio lektorių paskaitos, galimybė studentams įsitraukti į vykdomus tyrimus ir projektus;
• galimybė studijuoti pagal „Erasmus+“ programą net 25 užsienio universitetuose;
• galimybės atlikti praktiką Lietuvos organizacijoje ar įmonėse arba pagal „Erasmus+“ praktikos programą užsienio organizacijose. Baigus studijas – papildoma galimybė atlikti absolventų praktiką užsienio šalyse.

 • Akademinis padalinys: Socialinių mokslų fakultetas
 • Valstybinis kodas: 6121JX042
 • Studijų krypčių grupė: Socialiniai mokslai (J)
 • Studijų kryptis: Sociologija
 • Studijų forma: nuolatinė (NL)
 • Studijų trukmė: NL (4)
 • Programos apimtis kreditais: 240
 • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Socialinių mokslų bakalauras
 • Akredituota iki: akreditavimo statusas - akredituota
 • Dokumentai: vertinimo išvados
 • Vykdymo vieta: Kaunas