Sociologija ir antropologija

Sociologai (-ės) ir antropologai (-ės) tiria žmonių elgesį bei socialines jėgas, veikiančias ir formuojančias politiką, verslą, medijas, švietimą, kultūrą, religiją, asmeninį bei šeimos gyvenimą. Šios studijos padės suprasti ir kritiškai vertinti procesus bei tendencijas šiuolaikinėje visuomenėje ar atskirose jos narių grupėse bei suteiks praktinius socialinių tyrimų įgūdžius šių pokyčių matavimui, gautas žinias pritaikant versle, valstybiniame ar nevyriausybiniame sektoriuose. Studijų metu lavinsite savo kritinį mąstymą, vystysite komunikacinius, analitinius, lyderystės bei tarpkultūrinio supratimo įgūdžius.

Šioje vienintelėje Lietuvoje sociologijos ir antropologijos studijas jungiančioje programoje Lietuvoje dėsto solidžią šalies ir tarptautinių tyrimų patirtį turintys dėstytojai, taip pat – vizituojantys Danijos, Didžiosios Britanijos, Vokietijos ir JAV dėstytojai. Studentai turi galimybę įsitraukti į jų vykdomus tyrimus ir projektus.

5 svarbiausi dalykai, studijuojami Sociologijos ir antropologijos programoje:

 • kaip paaiškinti įvairius kultūrinius ir socialinius reiškinius (migraciją, religinius judėjimus, popkultūrą, sveikatą, šeimos kitimą ir skyrybas, politiką, lyčių santykius, nelygybę, vartojimą ir pan.)?
 • kaip kritiškai atsirinkti ir įvertinti informaciją, reikalingą visuomenės pokyčių suvokimui (pavyzdžiui, ar demokratijai užtenka rinkimų? Ar asmens sveikatą lemia gyvenimo būdas? Ar technologijos yra tik įrankiai? Ar šeimai užtenka dviejų asmenų? Ar galiu pakeisti lytį?)?
 • kaip identifikuoti ir analitiškai įvertinti socialines problemas, kylančias dėl globalios visuomenės kaitos, kokius pasiūlyti jų sprendimo būdus?
 • kaip atlikti sociologinį ir antropologinį tyrimą, surinkti ir analizuoti duomenis, taikant šiuolaikiškus tyrimų metodus?
 • kaip efektyviai naudotis esamais duomenų šaltiniais (statistine informacija, tyrimų duomenimis)?

#Tyrimai #Pokyčiai #Komunikacija #VisuomenėsElgsena #Analitika #Vartojimas #Kūrybiškumas #TarpkultūrinėKomunikacija #ŽmogausTeisės #Lytis #Migracija

 • Akademinis padalinys: Socialinių mokslų fakultetas
 • Valstybinis kodas: 6121JX042
 • Studijų krypčių grupė: Socialiniai mokslai (J)
 • Studijų kryptis: Sociologija
 • Studijų forma: nuolatinė (NL)
 • Studijų trukmė: NL (4)
 • Programos apimtis kreditais: 240