Biochemija (Priėmimas nevykdomas)

Biochemijos studijų programa skirta parengti plačios erudicijos, imlius mokslo naujovėms, kritiškai ir savarankiškai mąstančius specialistus, turinčius tvirtus darbo laboratorijoje pagrindus ir gebančius savarankiškai atlikti mokslinius tyrimus srityse, susijusiose su biochemijos, chemijos, molekulinės biologijos taikymais bei biotechnologijomis.

 • Akademinis padalinys: Gamtos mokslų fakultetas
 • Valstybinis kodas: 6121DX010
 • Studijų krypčių grupė: Gyvybės mokslai (D)
 • Studijų kryptis: Biochemija
 • Studijų forma: nuolatinė (NL)
 • Studijų trukmė: NL (4)
 • Programos apimtis kreditais: 240
 • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Gyvybės mokslų bakalauras
 • Akredituota iki: akreditavimo statusas - akredituota
 • Dokumentai: vertinimo išvados, pažangos ataskaita
 • Vykdymo vieta: Kaunas