Anglų ir vokiečių filologija (priėmimas nevykdomas)

Į anglų ir vokiečių filologijos programą priimami asmenys, išlaikę anglų kalbos brandos egzaminą. Tie stojantieji, kurie visai nesimokė vokiečių kalbos mokykloje, pradeda mokytis šios kalbos nuo pradmenų. Tiems stojantiems, kurie jau mokėsi vokiečių kalbos mokykloje, yra sudaromos sąlygos toliau tęsti mokymąsi pažengusiųjų grupėje. Studijų programa skirta rengti kvalifikuotus anglų ir vokiečių filologijos specialistus, gebančius bendrauti anglų kalba (C1 lygiu) ir vokiečių kalba (B2 lygiu), išmanančius anglų ir vokiečių kalbų kaip užsienio kalbų mokymo(si) metodus, turinčius vertimo pagrindus, susipažinusius su studijuojamų kalbų šalių literatūra ir kultūra. Programoje siekiama ugdyti bendrąsias kompetencijas ir perkeliamuosius gebėjimus: gebėjimą taikyti informacines technologijas, komunikacinius gebėjimus, mokslinius ir tyriminius gebėjimus, organizacinius gebėjimus, mokymosi visą gyvenimą gebėjimus.

 • Akademinis padalinys: Humanitarinių mokslų fakultetas
 • Valstybinis kodas: 6121NX040
 • Studijų krypčių grupė: Humanitariniai mokslai (N)
 • Studijų kryptis: Filologija pagal kalbą
 • Studijų forma: nuolatinė (NL)
 • Studijų trukmė: NL (4)
 • Programos apimtis kreditais: 240
 • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Humanitarinių mokslų bakalauras
 • Akredituota iki: akreditavimo statusas - akredituota (Studijų programa atnaujinta 2016 m. Programos pakeitimai galioja įstojusiems studijuoti nuo 2015 m.)
 • Dokumentai: vertinimo išvados, pažangos ataskaita
 • Vykdymo vieta: Kaunas