Socialinė ir politinė kritika (anglų k.)

Magistrantūros programos „Socialinė ir politinė kritika“ tikslas – rengti aukštos kvalifikacijos analitikus, gebančius suprasti daugialypius galios santykius šiandienos visuomenėse ir globaliuose procesuose bei kurti ir įgyvendinti emancipacijos strategijas tiek valstybiniame, tiek nevalstybiniame sektoriuje. Programos pagrindinis objektas yra komplikuota šiandienos visuomenių ir jose vyraujančių politinių diskursų būklė, geriausiai charakterizuojama po-tiesos, informacinių konfliktų, vis augančios skaitmeninių technologijų (pvz., dirbtinio intelekto, algoritmais pagrįsto valdymo) svarbos ir vis labiau emocijomis, o ne racionaliais argumentais veikiamo socialinio ir politinio gyvenimo. Programa studentams suteikia aukšto lygmens žinias apie žmogiškojo supratimo ir politinio proto ribas, emocijų, pasąmoninių procesų, estetinio jautrumo, kultūrinių fenomenų ir kognityvinių procesų vaidmenį politiniame ir socialiniame gyvenime bei jų ribotumus. Programoje susiejami teoriniai ir taikomieji aspektai bei suteikiamos solidžios kritinių metodų žinios, reikalingos šiuolaikinės politikos ir diskursų analizei bei interpretacijai.

  • Akademinis padalinys: Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas
  • Valstybinis kodas: 6211JX059
  • Studijų krypčių grupė: Socialiniai mokslai (J)
  • Studijų kryptis: Politikos mokslai
  • Studijų forma: nuolatinė (NL)
  • Studijų trukmė: NL (2)
  • Programos apimtis kreditais: 120
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Socialinių mokslų magistras
  • Akredituota iki: akreditavimo statusas - akredituota
  • Dokumentai: vertinimo išvados, pažangos ataskaita