Rytų Azijos regiono studijos (anglų k.)

"Azijos amžius jau prasidėjo", – 2019 m. paskelbė "Financial Times", apibendrindamas statistinius duomenis ir ekspertų atliktus tyrimus. Atsižvelgdamas į šią pasaulį keičiančią tendenciją, VDU 2007 m. pradėjo vykdyti Rytų Azijos regiono studijų magistrantūros programą, tapusią pirmaja ir vienintele, kuri dėstoma anglų kalba ir yra orientuota į Rytų Azijos šiuolaikinę politiką ir visuomenę.

Programa ne tik suteikia pagrindinių žinių apie šiuolaikinės Rytų Azijos šalių, t. y. Korėjos, Japonijos ir Kinijos, politinę, ekonominę ir socialinę raidą, bet ir sudaro palankias sąlygas studentams patiems susikurti studijų planą pagal savo mokslinių tyrimų ambicijas. Tai leidžia studentams toliau gilinti savo žinias regiono istorijos, kalbų, kultūros ar kitose srityse. Be to, motyvuoti studentai turi galimybę bent vieną semestrą studijuoti užsienyje ne tik kitose Europos šalyse, bet ir viename iš daugelio VDU partnerių universitetų Rytų Azijoje.

Programa parengta taip, kad atitiktų studentų, kurių daugelis jau siekia karjeros, poreikius:
- Dalykus galima lanksčiai išklausyti iš bet kurios pasaulio vietos, nes dauguma jų vykdomi nuotoliniu būdu. Didžioji dalis universiteto išteklių, pavyzdžiui, bibliotekos prenumeruojamos akademinės duomenų bazes, taip pat pasiekiamos internetu skaitmeniniu formatu.
- Tiriamųjų darbų vadovai teikia konsultacijas internetu, prisitaikydami prie studentų tvarkaraščio.
- Kontaktiniu būdu dėstomi kursai vyksta per trumpą laiką intensyviu formatu, kuris lengviau suderinamas su kitais įsipareigojimais. Be to, tokie dalykai leidžia užmegzti glaudesnius ryšius su dėstytojais ir kitais programos studentais.

  • Akademinis padalinys: Humanitarinių mokslų fakultetas
  • Valstybinis kodas: 6211JX054
  • Studijų krypčių grupė: Socialiniai mokslai (J)
  • Studijų kryptis: Politikos mokslai
  • Studijų forma: nuolatinė (NL)
  • Studijų trukmė: NL (2)
  • Programos apimtis kreditais: 120
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Socialinių mokslų magistras
  • Akredituota iki: akreditavimo statusas - akredituota
  • Dokumentai: vertinimo išvados