Rytų Azijos regiono studijos (anglų k.)

Magistrantūros studijų programa „Rytų Azijos regiono studijos“ yra skirta rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, gebančius adekvačiai orientuotis Rytų Azijos regiono politiniuose, ekonominiuose bei kultūriniuose procesuose, lemiamuose visuotinės globalizacijos, mokančius išgryninti specifinius regioninius bruožus, sugebančius analizuoti pasaulio įvykius ir pritaikyti tą patirtį Lietuvai, išmanančius Rytų Azijos regiono bendravimo ypatumus.

  • Akademinis padalinys: Humanitarinių mokslų fakultetas
  • Valstybinis kodas: 6211JX054
  • Studijų krypčių grupė: Socialiniai mokslai (J)
  • Studijų kryptis: Politikos mokslai
  • Studijų forma: nuolatinė (NL)
  • Studijų trukmė: NL (2)
  • Programos apimtis kreditais: 120
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Socialinių mokslų magistras
  • Akredituota iki: akreditavimo statusas - akredituota
  • Dokumentai: vertinimo išvados