Žurnalistika ir medijų industrijos (anglų k.)

Žurnalistikos ir medijų industrijos magistrantūros studijų programos tikslas – rengti kompetentingus ir atsakingus visuomenės informavimo profesionalus, turinčius profesinių įgūdžių ne tik kurti informacinį turinį, bet ir kritiškai bei analitiškai vertinti komunikacinius reiškinius kintančių medijų ir sociokultūrinės aplinkos kontekste.

  • Akademinis padalinys: Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas
  • Valstybinis kodas: 6211JX064
  • Studijų krypčių grupė: Socialiniai mokslai (J)
  • Studijų kryptis: Žurnalistika
  • Studijų forma: nuolatinė (NL)
  • Studijų trukmė: NL (2)
  • Programos apimtis kreditais: 120
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Socialinių mokslų magistras
  • Akredituota iki: akreditavimo statusas - akredituota
  • Dokumentai: vertinimo išvados