Viešasis administravimas

„Viešasis administravimas“ studijų programos tikslas – paruošti kvalifikuotus, su viešojo administravimo teorija ir praktika susipažinusius valstybės tarnautojus ir viešųjų institucijų (organizacijų) darbuotojus. Viešojo administravimo studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti valstybės tarnautojais bei valstybės ir savivaldybių institucijų darbuotojais.

 • Akademinis padalinys: Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas
 • Valstybinis kodas: 6121LX031
 • Studijų krypčių grupė: Verslo ir viešoji vadyba (L)
 • Studijų kryptis: Viešasis administravimas
 • Studijų forma: nuolatinė (NL)
 • Studijų trukmė: NL (4)
 • Programos apimtis kreditais: 240
 • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Viešojo administravimo bakalauras
 • Akredituota iki: akreditavimo statusas - akredituota
 • Dokumentai: vertinimo išvados
 • Vykdymo vieta: Kaunas