Europos Sąjungos viešoji politika ir administravimas

„Europos Sąjungos viešoji politika ir administravimas“ studijų programos tikslas – paruošti aukščiausio lygio viešojo administravimo specialistus-ekspertus ir analitikus, gebančius kūrybiškai taikyti studijų metu įgytas kompetencijas. Europos Sąjungos viešosios politikos ir administravimo studijų programa skirta asmenims, turintiems aukštąjį universitetinį išsilavinimą bei siekiantiems įgyti ekspertines-analitines kompetencijas, reikalingas darbui Europos Sąjungos viešąją politiką formuojančiose ir įgyvendinančiose institucijose, o taip pat tyrinėti viešojo administravimo ir viešosios politikos problemas, konsultuoti suinteresuotas institucijas ir asmenis Lietuvoje bei Europos Sąjungos mastu. Stojantieji turi turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.

  • Akademinis padalinys: Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas
  • Valstybinis kodas: 6211LX041
  • Studijų krypčių grupė: Verslo ir viešoji vadyba (L)
  • Studijų kryptis: Viešasis administravimas
  • Studijų forma: nuolatinė (NL)
  • Studijų trukmė: NL (2)
  • Programos apimtis kreditais: 120
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Viešojo administravimo magistras
  • Akredituota iki: akreditavimo statusas - akredituota
  • Dokumentai: pažangos ataskaita