Ateities medijos ir žurnalistika (anglų kalba) (mišrios nuotolinės)

Tai tarpdisciplininė studijų programa, apjungianti žurnalistikos, šiuolaikinių medijų ir komunikacinio turinio (teksto, garso, vaizdo, daugialypės terpės, virtualiosios ir papildytos realybės, dirbtinio intelekto) kūrimo kompetencijas ir įgūdžius, atsižvelgiant į šiuolaikinių visuomenių transformacijas ir technologijų inovacijas. Studijų programa rengia kompetetingus ir atsakingus žurnalistikos ir komunikacijos profesionalus, gebančius atpažinti, suprasti ir profesionaliai reaguoti į viešojo gyvenimo, technologinių inovacijų ir socialinės kaitos procesus, atliepiant esminiams demokratijos principams ir pilietinės visuomenės poreikiams. Studijos skirtos komunikacijos ir informacijos praktikams, žurnalistams, tyrėjams. Programa vykdoma anglų kalba, mišriuoju (pusiau nuotoliniu) būdu, derinant modulinio mokymosi, auditorinę ir nuotolinę studijų formas.

  • Akademinis padalinys: Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas
  • Valstybinis kodas: 6211JX064
  • Studijų krypčių grupė: Socialiniai mokslai (J)
  • Studijų kryptis: Žurnalistika
  • Studijų forma: nuolatinė (NL)
  • Studijų trukmė: NL (1.5)
  • Programos apimtis kreditais: 90