Mokomojo dalyko pedagogika (fizinis ir sveikatos ugdymas) (Kaune ir Vilniuje)

Egzaminai

EgzaminasKoeficientas
Lietuvių kalba ir literatūra0.2
Sporto pasiekimai0.4

Egzaminai arba metiniai pažymiai

DalykasKoeficientas
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (bet toks, kurio einamaisiais metais yra organizuojamas brandos egzaminas)0.2
Biologija / chemija / geografija / informacinės technologijos / matematika0.2
Stojantiesiems į ugdymo mokslų studijų krypčių grupę reikia laikyti motyvacijos vertinimo testą. Daugiau informacijos.
Sporto pasiekimų vertinimo tvarka