Žemės ūkio ir maisto verslų vadyba (Agri-food business management) (Jungtinė studijų programa)

Stojančiųjų priėmimo reikalavimai: socialinių mokslų studijų srities universitetinio bakalauro laipsnis* motyvacinis pokalbis; profesinės anglų kalbos žinios – B2 lygmuo. * kitų universitetinių studijų sričių, o taip pat kolegijų studijų absolventams yra privalomos 24 kreditų apimties papildomosios studijos Išsami informacija apie priėmimą