Žemėtvarka

Kokio pasirengimo asmenys priimami: Baigę pirmosios pakopos (bakalauro) inžinerijos krypties studijas; Baigę pirmosios pakopos (bakalauro) technologijos mokslų kitų krypčių studijas ir yra išklausę bei išlaikę egzaminus žemėtvarkos šakos studijų dalykų, kurių bendra apimtis ne mažesnė kaip 30 kreditų; Baigę pirmosios pakopos (bakalauro) kitų sričių krypčių studijas ir yra išklausę bei išlaikę egzaminus žemėtvarkos šakos studijų dalykų, kurių bendra apimtis ne mažesnė kaip 60 kreditų; Baigę kolegines (profesinio bakalauro) studijas ir papildomąsias studijas pagal inžinerijos krypties programas. Išsami informacija apie priėmimą