Rytų Europos studijos ir tyrimai (MIREES) (Jungtinė studijų programa)

Minimalus išsilavinimas norintiems siekti MIREES magistro laipsnio – universitetinis bakalauro diplomas. Studentams rekomenduojama būti išklausius politologijos pagrindus, tarptautinių santykių įvadą, politinę filosofiją ir ekonomikos pagrindus. Stojantieji privalo puikiai mokėti anglų kalbą, kadangi programa vykdoma šia užsienio kalba.
Stojantieji turėtų analitiškai mąstyti, būti imlūs naujovėms, sekti pasaulio įvykius, gebėti bendrauti tarptautinėje aplinkoje, gebėti dirbti grupėmis, diskutuoti ir reikšti savo nuomonę.
Studentų priėmimas į studijas vyksta Bolonijos universitete, dalyvaujant visų partnerių (Bolonijos, Vytauto Didžiojo, Sankt Peterburgo valstybinio ir Korvinus universitetų) atstovams. Studentai moka už studijas.

Programos puslapis:
http://corsi.unibo.it/2Cycle/mirees/Pages/default.aspx