Tarptautinė ekonomika (lietuvių ir anglų k.)

Priėmimas į magistrantūros studijų programą „Tarptautinė ekonomika“ yra atviras kandidatams su įvairiu išsilavinimu ir darbo patirtimi:
• Kandidatams baigusiems ekonomikos ir artimų krypčių, t.y. finansų, apskaitos, rinkodaros, verslo, vadybos, informatikos, matematikos, politikos mokslų, sociologijos, universitetines bakalauro studijas papildomų kvalifikacijos reikalavimų nėra;
• Kitų studijų krypčių bakalauro programų absolventai į studijų programą priimami baigę ekonomikos ar finansų krypčių gretutines studijas ar papildomąsias studijas;
• Kolegijų (profesinio bakalauro) absolventai (tos pačios, artimų ar kitų studijų krypčių) į studijų programą priimami baigę ekonomikos ar finansų krypčių papildomąsias studijas;
Papildoma informacija:
• Kitų studijų krypčių bakalauro ir profesinio bakalauro absolventai, neįvykdę visos papildomųjų studijų programos gali būti priimami į studijas su sąlyga, kad trūkstamus dalykus išklausys per pirmą studijų magistrantūroje semestrą;
• Už papildomąsias studijas gali būti užskaitoma ne mažesnė kaip 1 metų darbo patirtis su studijų programa susijusioje srityje;
• Pateikus mokslinę (es) publikaciją (-as) teikiama pirmenybė esant vienodam konkursiniam balui.
• Stojantieji į studijas anglų kalba, turi mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei anglų kalbos B2 lygiu.

Konkursinio balo skaičiavimo tvarka:

Įgijusiems ekonomikos ir artimų studijų krypčių* bakalauro kvalifikacinį laipsnį
*artimai studijų krypčiai priskiriami finansų, apskaitos, rinkodaros, verslo, vadybos, informatikos, matematikos, politikos mokslų, sociologijos bakalauro kvalifikaciniai laipsniai

Konkursinis balas:
K = 0,7A + 0,3B, kai
A – bakalauro diplomo priedėlio visų dalykų pažymių svertinis vidurkis;
B – bakalauro baigiamojo darbo pažymys.

• Įgijusiems kitų studijų krypčių bakalauro kvalifikacinį laipsnį bei pačios ar kitų krypčių profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį
K = 0,4A + 0,3B + 0,3C, kai
A – bakalauro diplomo priedėlio visų dalykų pažymių svertinis vidurkis (neįskaitant papildomųjų/gretutinių studijų dalykų pažymių)
B – bakalauro baigiamojo darbo arba baigiamojo egzamino pažymys;
C – papildomųjų/gretutinių studijų dalykų pažymių svertinis vidurkis.

Plačiau apie stojimo sąlygas, datas ir reikalavimus

Kontaktai pasiteiravimui:
EVF Magistrantūros studijų vadovė
Renata Legenzova
Tel.:(8-686) 00886
El. paštas: renata.legenzova@vdu.lt

EVF Magistrantūros studijų koordinatorė
Elena Joneikytė
Tel.:(8-37) 32 78 51
El. paštas: elena.joneikyte@vdu.lt