Viešoji komunikacija

Egzaminai

EgzaminasKoeficientas
Lietuvių kalba ir literatūra0.4
Užsienio kalba0.2

Egzaminai arba metiniai pažymiai

DalykasKoeficientas
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (bet toks, kurio einamaisiais metais yra organizuojamas brandos egzaminas)0.2
Istorija / geografija / matematika / informacinės technologijos0.2