Praktinė filosofija

STUDIJŲ REZULTATAI

• Analizuoti ir interpretuoti filosofinius tekstus; • Raštu ir žodžiu argumentuotai formuluoti savo filosofinę poziciją; • Plėtoti tarpasmeninį ir tarpkultūrinį dialogą; • Taikyti fenomenologinį ir analitinį metodą sprendžiant įvairias humanistikos problemas; • Apmąstyti šiuolaikinę žmogaus situaciją pasaulyje; • Nagrinėti humanitarinių ir gamtos mokslų prielaidas; • Filosofiškai interpretuoti meno kūrinius; • Spręsti etines problemas; • Analizuoti šiuolaikinės kultūros tendencijas; • Kritiškai vertinti dabarties politinę situaciją.

TOLESNIŲ STUDIJŲ IR KARJEROS GALIMYBĖS

Praktinės filosofijos magistras gali dirbti pedagoginį darbą mokyklose, aukštose mokyklose bei universitetuose, taip pat mokslo institutuose, leidyklose, žiniasklaidoje, politinės bei visuomeninės veiklos institucijose.

BAIGIAMASIS DARBAS

Studijų programa baigiama diplominiu magistro darbu, kuris turi būti ginamas baigiamųjų magistro darbų gynimo komisijoje.