Profesijos edukologija

PRIĖMIMO SĄLYGOS

• Baigę ugdymo mokslų krypties pirmosios pakopos (bakalauro) studijas. • Baigę profesines pedagogines studijas. • Baigę kitų studijų krypčių pirmosios pakopos (bakalauro) studijas ir išklausę bei išlaikę egzaminus socialinių - humanitarinių mokslų dalykų, numatytų ugdymo mokslų studijų programose, kurių bendra apimtis ne mažesnė nei 60 kreditų. • Baigę ugdymo mokslų krypties ar kitų studijų krypčių (profesinio bakalauro) kolegines studijas ir papildomąsias studijas pagal ugdymo mokslų studijų krypčių grupės programas.

TARPTAUTINIŲ MAINŲ GALIMYBĖS

Magistrantai gali dalyvauti tarptautinių studijų mainų programoje ERASMUS+, dalį savo studijų (nuo 3 iki 12 mėn.) įvykdydami užsienio šalių universitetuose.

TOLESNIŲ STUDIJŲ IR KARJEROS GALIMYBĖS

Absolventai dirba profesinio mokymo įstaigose, aukštosiose (kolegijose), bendrojo lavinimo mokyklose, neformaliojo švietimo institucijose, švietimo pagalbos įstaigose ir kt. Absolventai gali save realizuoti edukacinių problemų tyrimų, ekspertavimo ir konsultavimo srityse. Absolventai turi teisę stoti į trečiosios pakopos studijas – doktorantūrą.

PRAKTIKOS APIBŪDINIMAS

Atlikdami Profesinės veiklos ir metodinių inovacijų praktiką (9 kr.) profesinio mokymo ar kitose ugdymo institucijose magistrantai tobulina ir plėtoja profesines kompetencijas ir patirtį inovatyvių pedagoginio darbo metodų pagrindu. Neturintys pedagoginės patirties studentai stebi pamokas, auklėjamuosius renginius ir kt.; paruošia ir praveda pamokas, padedant praktikos mentoriui. Turintys pedagoginę patirtį stebi ugdymo procesą pažangiose ugdymo, profesinio mokymo ir (ar) rengimo institucijose diagnozuodami taikomas inovacijas, perkeldami jas į savo profesinę veiklą / ugdymo įstaigą. Studentai dirba kartu su mentoriumi ir tutoriumi.