Žemės ūkio mechanikos inžinerija

TARPTAUTINIŲ MAINŲ GALIMYBĖS

Airija, Anglija, Austrija, Belgija, Čekija, Danija, Estija, Graikija, Italija, Ispanija, Kroatija, Latvija, Lenkija, Norvegija, Olandija, Prancūzija, Rumunija, Slovakija, Suomija, Turkija, Vokietija.

TOLESNIŲ STUDIJŲ IR KARJEROS GALIMYBĖS

Galima dirbti žemės ūkio ir kitų mašinų projektavimo ir gamybos įmonėse, logistikos, žemės ir miškų ūkių, statybos, kelių tiesimo ir priežiūrų įmonių techninėse tarnybose, žemės ūkio technikos ir transporto priemonių techninio serviso įmonėse, kelių transporto priemonių techninių apžiūrų ir ekspertizių įmonėse, mokymo, mokslo ir viešojo administravimo įstaigose, savarankiškai užsiimti verslu. Studijas galima tęsti Mechanikos inžinerijos krypties magistrantūros studijų programose, taip pat yra sudaroma galimybė studijuoti ir kitose Technologijos mokslų srities krypčių magistrantūros studijų programose.

PRAKTIKOS APIBŪDINIMAS

Studijų metu atliekamos medžiagų technologijų (1 savaitė), agronomijos (1 savaitė) ir žemės ūkio technikos (2 savaitės) mokomosios praktikos bei 6 semestre technologinė ir inžinerinė projektinė praktika. Technologinės praktikos tikslas įgytas dalykines žinias gebėti taikyti sprendžiant gamybius uždavinius, suprasti naujas technologijas, gebėti jas parinkti. Ši praktika atliekama įmonėje ar ūkyje, kurios veikla susijusi su studento pasirinkta agromechatronikos, inžinerinio projektavimo, mašinų gamybos ar transporto specializavimosi kryptimi. Inžinerinė projektinė praktika gali būti atliekama toje pačioje įmonėje arba gali būti pasirinkta ir kita įmonė, kurios veiklos sritys yra panašios. Prieš išvykdamas į inžinerinę projektinę praktiką, studentas turi numatyti bakalauro baigiamojo darbo kryptį. Pagal praktikos vadovo sudarytą programą jis privalo išanalizuoti ir surinkti duomenis, reikalingus baigiamajam darbui.