Filosofija ir politinė kritika

STUDIJŲ REZULTATAI

Filosofijos ir politinės kritikos bakalauro programa orientuojasi į kelių rūšių specialistų ruošimą. Ruošiami: plataus humanitarinio mąstymo filosofijos specialistai; tarpdisciplininio pobūdžio visuomenės, kultūros analitikai, apžvalgininkai, kritikai; politinių procesų analitikai; aktyvūs visuomenės nuomonės formuotojai; viešojo sektoriaus bei nevyriausybinių organizacijų vadovai bei kūrybingi darbuotojai; kultūros, meno, mokslo projektų rengėjai ir vykdytojai.

PRIĖMIMO SĄLYGOS

Egzamino koeficientas

Egzamino arba metinio pažymio koeficientas

Egzamino arba metinio pažymio koeficientas

Egzamino koeficientas

Istorija 0,4

Matematika 0,2

Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (toks, kurio einamaisiais metais yra organizuojamas brandos egzaminas) 0,2

Lietuvių kalba ir literatūra

0,2

TARPTAUTINIŲ MAINŲ GALIMYBĖS

Danija, Italija, Jungtinė Karalystė, Lenkija, Prancūzija, Slovakija, Slovėnija, Turkija, Vengrija, Vokietija, Suomija, Latvija, Estija.

TOLESNIŲ STUDIJŲ IR KARJEROS GALIMYBĖS

Filosofijos ir politinės kritikos programos absolventai galės dirbti kultūros, mokslo, švietimo ir viešosios komunikacijos įstaigose, valstybinėse bei Europos Sąjungos institucijose ir kitose įmonėse, kurių veikloje būtini profesionalūs konceptualinės analizės įgūdžiai bei apibendrinantis, inovatyvus ir tarpdisciplininis mąstymas; žiniasklaidoje, rinkodaros ir rinkotyros, reklamos bei verslo konsultavimo paslaugas teikiančiose institucijose, arba – užsiimti savarankiška kūrybine ar socialine organizacine veikla, burti aktyvias politines ar kultūrines grupes, steigti nevyriausybines organizacijas. Filosofijos ir politinės kritikos programos absolventai bus konkurencingi darbo rinkoje, nes turės ne tik fundamentalias filosofijos ir politinių teorijų žinias, reikalingas socialiniams, kultūriniams ir politiniams procesams analizuoti, bet ir turės praktinės tokio pobūdžio patirties, suteikiančios jų profesiniams sprendimams bei pasirinkimams lankstumo, kūrybingumo bei požiūrio platumo. Absolventai taip pat galės tęsti studijas filosofijos, socialinės ir politinės kritikos, politinės semiotikos, viešosios komunikacijos, politologijos, socialinės antropologijos magistrantūros studijų programose Lietuvoje ir užsienyje.

PRAKTIKOS APIBŪDINIMAS

Programa Filosofija ir politinė kritika nuo filosofinių teorinių dalykų veda prie filosofinių ir politinių žinių bei kritinių įgūdžių taikymo, kurie ugdomi dviejuose praktikos dalykuose: Pažintinė praktika ir Kvalifikacinė praktika.

BAIGIAMASIS DARBAS

Diplominis darbas. Studijos baigiamos bakalauro diplominio darbo gynimu.