Meno kuratorystė

STUDIJŲ REZULTATAI

Baigę šią studijų programą absolventai mokės:
1. Analizuoti meno sklaidos lauką (institucijas, iniciatyvas, projektus) remiantis šiuolaikinės meno teorijos, kritikos ir kuratorystės žiniomis.
2. Taikyti įvairias teorines ir metodologines prieigas interpretuojant vietinius ir globalius meno reiškinius.
3. Nustatyti kultūrinės, socialinės ir ekonominės aplinkos poveikį meno procesų pristatymui, sklaidai ir recepcijai.
4. Vertinti meno institucijas ir jų veiklą šiuolaikinės kuratorystės ir komunikacijos su auditorijomis požiūriu bei teikti rekomendacijas.
5. Naudoti inovatyvius meno renginių kuravimo ir valdymo modelius organizacinėje meno sklaidos veikloje.
6. Integruoti įvairių sričių žinias plėtojant kūrybiškus meno komunikacijos su visuomene būdus.
7. Kurti originalius meno sklaidos projektus remiantis studijų metu įgytomis žiniomis ir gerųjų patirčių pavyzdžiais.
8. Remtis kūrybiškumo ir bendradarbiavimo principais tarpininkaujant tarp meno procesų, institucijų ir auditorijų.  

TOLESNIŲ STUDIJŲ IR KARJEROS GALIMYBĖS

Programą baigę absolventai įgyja kvalifikaciją dirbti kuratorinį, organizacinį, edukacinį darbą įvairiose meno sklaidos organizacijose (muziejuose, galerijose, kūrybinėse organizacijose, nevyriausybinėse institucijose), kultūros ir švietimo įstaigose (mokyklose, bibliotekose, kultūros centruose), inicijuoti ir vykdyti savarankiškus meno sklaidos projektus (organizuoti festivalius, parodas, diskusijas ir kitus meno renginius), dirbti meno kritikais žiniasklaidoje bei leidybos srityje, dirbti meno sklaidos lauko analitikais ir strategais valstybinėse institucijose (savivaldybės įstaigose, ministerijose, fonduose, agentūrose), dirbti mokslo ir pedagoginiais darbuotojais akademinėse institucijose (universitetuose, akademijose, kultūros tyrimų institutuose). Studijas galima tęsti doktorantūros programoje.

BAIGIAMASIS DARBAS

Diplominis darbas