Tarptautinė ekonomika (lietuvių ir anglų k.)

STUDIJŲ REZULTATAI

1. Demonstruos ekonomines žinias ir tarptautinių ekonominių procesų supratimą, t.y. gebės savarankiškai analizuoti ir kritiškai vertinti teoriją ir procesus, vykstančius ekonomikos sistemoje tarptautinėje aplinkoje, originaliai vystys ir taikys tarptautinės ekonomikos idėjas mokslinių tyrimų kontekste;
2. Gebės taikyti tarptautinės ekonomikos žinias, sugebės spręsti problemas naujoje arba neatpažįstamoje daugiadisciplinėje aplinkoje;
3. Gebės taikyti modernios ekonominės analizės metodus orientuotus į tarptautinę ekonomiką ir politiką, taikant kiekybinės ir statistinės analizės techniką politikos analizei ir vertinimui tarptautiniame kontekste;
4. Gebės integruoti žinias ir spręsti kompleksines tarptautinės ekonomikos problemas turėdamas ribotą informaciją tarptautiniu ar globaliu lygiu ir galės priimti socialiai atsakingus sprendimus;
5. Gebės aiškiai perteikti logiškas, moksliškai pagrįstas išvadas specialistų ir ne specialistų auditorijoms;
6. Gebės nuolatos mokytis, kas leidžia kryptingai tęsti studijas doktorantūroje ar savarankiškai studijuoti tikslinius dalykus, komunikuoti su specialistais ir ne specialistais.

TARPTAUTINIŲ MAINŲ GALIMYBĖS

Programos studentai gali pretenduoti į dvigubo diplomo studijas Trento universitete (Italija) arba Aveiro universitete (Portugalija). Plačiau apie dvigubo diplomo studijų galimybes https://evf.vdu.lt/studentams/dvigubo-diplomo/ Visi Ekonomikos ir vadybos fakulteto studentai gali pasinaudoti „Erasmus+“ ir VDU Dvišalių mainų programų suteikiamomis studijų ir praktikų galimybėmis. Už studijas pagal „Erasmus+“ ir VDU Dvišalių mainų programą užsienio universitete papildomai mokėti nereikia, studentams skiriama stipendija. Pasinaudojus studijų mainų galimybe studentams atsiveria didesnės karjeros galimybės užsienyje ir Lietuvoje, mainų programa suteikia naujų pažinčių, galimybę tobulinti užsienio kalbų žinias, lavinti asmenines savybes – kūrybiškumą, kritinį mąstymą, savarankiškumą. Šiuo metu fakulteto studentai gali rinktis mainų kryptį iš 20 skirtingų ES/EEE šalių ir iš 30 šalių partnerių, kurios nepriklauso ES/EEE. Daugiau informacijos: https://www.vdu.lt/lt/tarptautiniai-rysiai/studentams/erasmus-studijos/

TOLESNIŲ STUDIJŲ IR KARJEROS GALIMYBĖS

Magistrantūros studijų programos „Tarptautinė ekonomika“ absolventai galės dirbti profesionaliais analitikais, ekonomistais, padalinių vadovais nacionalinėse ir tarptautinėse verslo įmonėse, vyriausybinėse struktūrose ir kitose viešojo sektoriaus organizacijose, agentūrose, pasaulio ir regioninėse institucijose; viešojo ir privataus verslo partnerystės (PPP) projektuose; turės kompetencijų efektyviai atlikti ekonominę analizę ir vertinimą mikro ir makro lygmenyje, numatyti galimus pokyčius ir prognozuoti, kūrybiškai ir pagrįstai priimti tinkamus sprendimus formuojant strategijas atsižvelgiant į besikeičiančią aplinką; dirbti žurnalistais, ekspertais, politikos formuotojais puikiai suprantančiais mikro ir makro lygio procesus, jų tarptautiškumo bei susietumo plotį ir gylį globalioje ekonomikoje, dėstyti ekonomikos dalykus universitetuose ir kolegijose.
Programos absolventai taip pat galės tęsti studijas doktorantūroje ir vykdyti mokslinius tyrimus.

PRAKTIKOS APIBŪDINIMAS

Programos studentams suteikiama tarptautinės praktikos galimybė užtikrinanti universalų išsilavinimą, realią patirtį ir padedanti integruotis į modernią, globalią ir dinamišką darbo rinką. Praktika atveria plačias galimybes, padeda įsivertinti savo studijas būsimos karjeros kontekste bei paįvairina gyvenimo aprašymą. Fakulteto studentai gali išvykti į 2 – 6 mėnesių praktiką bet kurioje iš ES/EEE šalių ir gauti „Erasmus+“ stipendiją. Taip pat studentams yra suteikiama galimybė atlikti praktiką su VDU mobilumo stipendija visose pasaulio valstybėse (išskyrus ES ir Europos ekonominės erdvės šalyse). Su šia stipendija studentai gali išvykti 3 mėnesių praktikai jų pasirinktose organizacijose. Daugiau informacijos: https://www.vdu.lt/lt/tarptautiniai-rysiai/studentams/praktika-uzsienio-salyse/

BAIGIAMASIS DARBAS

Magistro baigiamasis darbas – tai rašytinis mokslinio – tiriamojo pobūdžio projektas apie aktualias tarptautinės ekonomikos problemas, kuriame pateikiami magistro studijų baigiamajame etape studento savarankiškai atliktų mokslinių tyrimų rezultatai ir jų vertinimas. Baigiamasis darbas pristatomas ir ginamas viešai.