Vaidyba (priėmimas nevykdomas)

STUDIJŲ REZULTATAI

Po vaidybos bakalauro studijų Vytauto Didžiojo universitete, absolventai gebės:
  • Savarankiškai kurti sceninį veiksmą, suvokiant santykį su personažu, savo paties judesiu, kalba, vaizduote, partneriais ir publika.
  • Kūrybiškai reaguoti į sceninio veiksmo aplinkybes, sujungiant balsą, kūną, emocijas ir mintį į meninę visumą ir atsižvelgiant į skirtingų teksto žanrų, vaidybos stilių, režisūros principų, scenos erdvės ir/ar medijų reikalavimus.
  • Gebėti analizuoti ir kurti įvairių žanrų tekstus, kūrybiškai juos interpretuoti ir perteikti panaudojant įvairias sceninės ir medijų raiškos priemones: kūną, balsą, vaizduotę, erdvės suvokimą.
  • Kurti individualiai ir grupėje, vystant savarankiškus asmeninius gebėjimus ir suvokiant kolektyvinio kūrybos proceso ypatybes.
  • Inicijuoti ir įgyvendinti meno projektus naudojantis įvairiomis vaidybos praktikomis, meninės raiškos stiliais ir naujųjų tecnologijų pasiekimais, kūrybiškai pritaikant plačias universitetinio išsilavinimo žinias.
  • Gebėti kūrybiškai interpretuoti teatro meno specifiką, analizuoti teksto, judesio, balso, vaizdo ir technologijų sąveikas teatro ir kino mene, sistemiškai jas apžvelgti plačiame kultūriniame kontekste.

PRIĖMIMO SĄLYGOS

Į pirmosios pakopos studijų programą Vaidyba priimami asmenys turintys vidurinį išsilavinimą ir įvykdę priėmimo į universitetą konkursines sąlygas, susijusias su teatro ir kino krypties gebėjimais. Studentų priėmimas į Vaidybos bakalauro studijų programą vykdomas Bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas tvarka.

TOLESNIŲ STUDIJŲ IR KARJEROS GALIMYBĖS

Baigus studijas, įgyjamas teatro studijų krypties menų bakalauro laipsnis. Absolventai gali tapti aktoriais, pasirengusiais karjerai kine, teatre, televizijoje ir tarpdisciplininiuose menų projektuose, savarankiškai užsiimti tarpdisciplininio meno praktika, inicijuoti ir valdyti kūrybinius projektus. Taip pat gali dirbti kūrybiniais darbuotojais įvairiose įstaigose - teatruose, atlikėjų menų srityje, TV bei radijo programose. Tolesnių studijų galimybės: meno srities teatro ir kino krypties antros pakopos (magistrantūros) studijos Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose.

PRAKTIKOS APIBŪDINIMAS

Studijų procese numatyta profesijos praktika vykdoma trimis etapais. Pažintinė praktika yra skirta praktiniam susipažinimui su įvairiomis teatro meno, kino, kūrybinių industrijų, šiuolaikinio meno institucijomis, kuriose gali dirbti aktoriai. Kvalifikacinė praktika skirta studijų metu įgytų praktinių ir teorinių žinių taikymui, dirbant konkrečioje kultūros ar meno institucijoje. Priešdiplominė praktika skirta studento pasiruošimui baigiamajam kūrybiniam projektui ir savarankiškai profesinei veiklai.

BAIGIAMASIS DARBAS

Vaidybos studijų programa baigiama bakalauro darbu. Baigiamąjį darbą (kūrybinį projektą) sudaro teorinė ir praktinė dalys. Teorinėje dalyje pateikiamas išsamus kūrybinio projekto aprašas (idėjos ir įgyvendinimo būdo pagrindimas, scenos kūrinio apibūdinimas). Praktinėje dalyje pristatomas studento savarankiškai sukurtas scenos meno kūrinys. Kūrybinio projekto forma (monospektaklis, perfomansas, spektaklis ir kt.) pasirenkamas individualiai, konsultuojantis su darbo vadovu. Baigiamasis kūrybinis projektas pristatomas ir ginamas viešai. Jį vertina komisija, sudaryta iš universiteto dėstytojų ir teatro meno specialistų bei menininkų. Baigusiajam studijas suteikiamas teatro krypties menų bakalauro laipsnis.