Multimedijos ir interneto technologijos

STUDIJŲ REZULTATAI

Studentai, baigę šią programą, gebės:
 • Analizuoti naujausių informacinių technologijų plėtros tendencijas ir susieti jas su naujų informacinių produktų ir paslaugų kūrimu;
 • Atpažinti ir analizuoti naujas problemas bei planuoti jų sprendimo strategijas, taikyti loginio mąstymo ir algoritmavimo įgūdžius;
 • Analizuoti ir vertinti multimedijos sistemų technologijų ir meninės raidos kryptis;
 • Analizuoti ir kritiškai vertinti interneto ir multimedijos projektus etiniu, socialiniu, ekonominiu ir saugos požiūriu;
 • Specifikuoti, projektuoti ir diegti įvairaus sudėtingumo interneto sistemas panaudojant šiuolaikines multimedijos technologijas;
 • Specifikuoti, projektuoti ir realizuoti multimedijos sistemas tiek techniniame, tiek ir programiniame lygmenyje;
 • Taikyti inžinerijos pagrindų, matematikos bei fizikos žinias kompiuterinėje animacijoje ir multimedijos sistemose;
 • Taikyti meno teorijos žinias multimedijos projektuose;
 • Analizuoti ir kritiškai vertinti meno kūrinius, bei estetinius produktų aspektus;
 • Taikyti žinias apie tradicines ir šiuolaikines medijas, kuriant interneto ir multimedijos produktus ir paslaugas;
 • Naudotis informacijos ieškos, sisteminimo, apdorojimo, apsaugos technologijomis;
 • Profesionaliai naudotis šiuolaikinėmis medijomis (fotografija, video, garso technologijos, kt.);
 • Profesionaliai bendrauti, aiškiai raštu bei žodžiu pateikti darbo rezultatus ir išvadas įvairioms klausytojų auditorijoms;
 • Dirbti daugiaprofilinėse grupėse (komandose);
 • Kritiškai ir kūrybiškai mąstyti.

TOLESNIŲ STUDIJŲ IR KARJEROS GALIMYBĖS

Programos absolventai galės dirbti įvairiose organizacijose, kuriančiose produktus ir paslaugas informacijos, elektronikos, ryšio technologijų srityse, reklamos ir dizaino agentūrose, visuomenės informavimo, viešosios komunikacijos bendrovėse, kitose organizacijose (viešojo sektoriaus institucijų, verslo bendrovių, NVO), tęsti studijas Lietuvos ar užsienio aukštųjų mokyklų magistrantūros programose.

PRAKTIKOS APIBŪDINIMAS

Priešdiplominė gamybinė praktika aštuntajame semestre. Atliekama informacinių technologijų įmonėse, reklamos ir dizaino agentūrose, viešosios komunikacijos bendrovėse ar kitokiose įstaigose. Tikslas – susipažinti su priimančiojoje įmonėje vykdomais informacinių technologijų tyrinėjimo, projektavimo, realizavimo ir aptarnavimo darbais, kuriant multimedijos ir/arba internetinės terpės produktus, praktiškai pritaikyti studijų metu įgytas žinias, pasirengti bakalaurinio darbo projektui.

BAIGIAMASIS DARBAS

Diplominis (bakalauro) darbas.