Biochemija (Priėmimas nevykdomas)

STUDIJŲ REZULTATAI

Baigęs biochemijos bakalauro studijas Vytauto Didžiojo universitete absolventas geba:
  • taikyti biochemines žinias sprendžiant mokslines, gamtosaugines ir socialines problemas,
  • atlikti skaičiavimus, susijusius su fermentine kinetika ir biocheminių reakcijų termodinamika,
  • atlikti eksperimentinius tyrimus maisto produktų, medicinos preparatų analizės, serumų, hormonų, antikūnų ir kitų fiziologiškai aktyvių medžiagų veikimo srityse,
  • palyginti skirtingų laboratorinių metodų privalumus ir trūkumus, parengti detalius laboratorinių eksperimentų aprašymus;
  • kritiškai bei analitiškai mąstyti, atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir efektyviai dirbti, kūrybiškai ir geranoriškai bendrauti su kolegomis;
  • naudotis informacinėmis technologijomis, informaciją argumentuotai, aiškiai ir teisingai raštu bei žodžiu pateikti įvairioms klausytojų auditorijoms
  • išsiugdyti plačią erudiciją, gebėjimą išlaikyti ir kelti profesinę kompetenciją
Studentas įgija:
  • tvirtus matematikos ir fizikos pagrindus, gilias neorganinės, organinės, fizikinės, analizinės chemijos, biochemijos, ląstelės biologijos, genetikos žinias, išmanyti biotechnologijas, imunologiją, fiziologiją, bioinformatiką ir biofiziką, giliai išmanyti ir sugebėti išaiškinti biomolekulių sandarą, jų funkcijas ląstelėje ir organizme, biojunginių metabolizmą;
  • saugaus darbo su cheminėmis medžiagomis ir prietaisais įgūdžius, išmokti darbo priemones eksploatuoti ir prižiūrėti

TARPTAUTINIŲ MAINŲ GALIMYBĖS

Estija, Jungtinė Karalystė, Lenkija, Norvegija, Turkija, Vokietija, Turkija.

TOLESNIŲ STUDIJŲ IR KARJEROS GALIMYBĖS

Biochemijos bakalaurai gali dirbti biochemijos, chemijos, molekulinės ir ląstelės biologijos laboratorijose bei biotechnologijos, farmacijos, maisto pramonės įmonėse, agrochemijos, sveikatos priežiūros tarnybose. Jie taip pat gali tęsti studijas biochemijos, molekulinės biologijos ir biotechnologijos, biocheminės analizės bei kitose su biochemija, chemija ir molekuline biologija susijusiose magistrantūros programose.

Biochemijos bakalauro programos absolventai dirba: UAB “Thermo Fischer Scientific Baltics“, UAB „Teva Baltics“, UAB „Biotechpharma“, UAB „Valentis Pharma“, UAB „Aconitum“, UAB „Santonika“, AB „Amilina“, UAB „Bioenergy LT“.

PRAKTIKOS APIBŪDINIMAS

Biochemijos studijų programoje numatytos trys mokomosios praktikos. Pirmosios praktikos metu studentai supažindinami su galimomis baigiamojo darbo vietomis ir potencialiomis darbovietėmis. Antrosios praktikos metu ugdomi studentų įgūdžiai savarankiškai dirbti laboratorijose: įtvirtinami ir tobulinami įgūdžiai dirbti su laboratorine įranga, gebėjimai rinkti ir analizuoti tyrimų duomenis. Trečiosios praktikos metu yra atliekami tyrimai, reikalingi ruošiant bakalauro baigiamąjį darbą.

BAIGIAMASIS DARBAS

Ginamas bakalauro baigiamasis darbas