Naujųjų medijų menas

STUDIJŲ REZULTATAI

Po medijų meno studijų Vytauto Didžiojo universitete absolventai gebės:
 • savarankiškai kurti naujomis technologijomis paremtą meną: foto, video, garso, kompiuterinės grafikos, multimedija meno kūrinius;
 • inicijuoti ir valdyti kūrybinius audiovizualinio meno projektus;
 • taikyti kūrybinius įgūdžius plataus profilio veikloje, susijusioje su kultūrinėmis bei kūrybinėmis industrijomis;
 • suvokti ir kritiškai vertinti naujausias meno tendencijas, kultūros ir kūrybinių industrijų kontekstus;
 • kūrybiškai pritaikyti praktinėje-meninėje veikloje plačias universitetinio išsilavinimo žinias;
 • veikti kūrybiškai, prisitaikant prie kintančių technologinių ir kitų kontekstų bei aplinkų.

TARPTAUTINIŲ MAINŲ GALIMYBĖS

Estija, Ispanija, Lenkija.

TOLESNIŲ STUDIJŲ IR KARJEROS GALIMYBĖS

Įgiję menų bakalauro kvalifikaciją Vytauto didžiojo universitete, asmenys gali:
 • savarankiškai užsiimti naujųjų medijų meno praktika;
 • savarankiškai užsiimti kūrybinių projektų, susijusių su medijų menu, inicijavimu ir valdymu;
 • dirbti medijų meno kuratoriumi ir projektų, susijusių su naujosiomis medijomis, vadovu įvairiose kultūrinėse (muziejai, teatrai, kultūros paveldo ir turizmo organizacijos, bibliotekos) ir kūrybinėse (reklama, dizainas, leidyba, vaizduojamieji ir atlikimo menai, informacinės aplinkos kūryba, TV bei radio programos) industrijose;
 • dirbti kūrybiniu darbuotoju tose valstybinėse kultūros įstaigose ir privačiose kompanijose (viešosios komunikacijos, reklamos, skaitmeninio dizaino), kur reikalingas kūrybiškas santykis su audiovizualine medžiaga;
 • stoti į meno krypties magistrantūrą kitose Lietuvos ir užsienio akademinėse institucijose.

PRAKTIKOS APIBŪDINIMAS

Studijų procese numatyta profesijos praktika vykdoma dviem etapais. Pažintinė praktika (pirmasis studijų semestras) yra skirta praktiniam susipažinimui su įvairiomis sritimis, kuriose naudojamos naujosios medijos bei žymiausiaisiais Lietuvos medijų meno atstovais. Priešdiplominės praktikos (septintasis studijų semestras) metu studentai turi pasirinkti konkrečią medijų meno sritį (foto, video, kompiuterinė grafika, garso menas ir pan.) ir atlikti praktinį darbą su šia sritimi susijusioje institucijoje arba menininko laboratorijoje. Priešdiplominė praktika yra skirta studento pasiruošimui baigiamajam kūrybiniam projektui ir savarankiškai profesinei veiklai.

BAIGIAMASIS DARBAS

Studijų programa baigiama bakalauro darbu. Baigiamąjį darbą (kūrybinį projektą) sudaro teorinė ir praktinė dalys. Teorinėje dalyje pateikiamas išsamus kūrybinio projekto aprašas (idėjos ir pasirinkto įgyvendinimo būdo pagrindimas). Praktinėje dalyje pristatomas studento savarankiškai sukurtas medijų meno (foto, video, garso, kompiuterinės grafikos, multimedia, kt.) kūrinys. Baigiamasis kūrybinis projektas pristatomas ir ginamas viešai. Jį vertina komisija, sudaryta iš universiteto dėstytojų ir kitų tos krypties mokslininkų bei menininkų. Baigusiajam studijas suteikiamas menų bakalauro kvalifikacinis laipsnis.