Teisė

STUDIJŲ REZULTATAI

Baigę studijas studentai mokės: 1. Paaiškinti, taikyti, analizuoti bei vertinti visų pagrindinių teisės šakų ir institutų principus ir turinį nacionalinio ir tarptautinio teisinio reguliavimo kontekstuose. 2. Taikyti teisę teisminiame ir kvaziteisminiame procesuose, rengti teisės taikymo aktus, aiškinti ir taikyti teisę remiantis ekonomikos, filosofijos, sociologijos ir kitų mokslų žiniomis. 3. Rengti ir sisteminti norminius teisės aktus, taikyti teisėkūros juridinės technikos taisykles. 4. Argumentuoti, rašyti esė, formuluoti praktinio bei mokslinio pobūdžio uždavinius bei išvadas tiek lietuvių, tiek anglų kalbomis, naudojantis teisinės informacijos duomenų bazėmis ir įvairiomis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis. 5. Planuoti, organizuoti bei kontroliuoti veiklą ir darbo laiką dirbant savarankiškai ir komandoje, bendraujant ir bendradarbiaujant su kitų sričių specialistais. 6. Teisiniu požiūriu analizuoti ir vertinti žmogaus ir socialinių institucijų elgesį, veiklą, įvairių tekstų pobūdį, jų universalumą, aktualumą ir pritaikomumą, priimti argumentuotus sprendimus dėl teisinių konfliktų sureguliavimo. 7. Būti nešališkam, jautriam kitų asmenų ir aplinkos poveikiui, derinti priešingus interesus bei elgtis pagal nustatytus profesinio elgesio standartus. 8. Nuosekliai, logiškai, kritiškai mąstyti, efektyviai bei nuolat mokytis.

PRIĖMIMO SĄLYGOS

Į vientisųjų teisės studijų programą gali stoti asmenys: • turintys vidurinį išsilavinimą (šie asmenys priimami bendrojo priėmimo metu); • turintys neuniversitetinį profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį (šie asmenys gali būti priimti į antrąjį vientisųjų teisės studijų programos kursą); • turintys universitetinį bakalauro kvalifikacinį laipsnį (šie asmenys gali būti priimti į trečiąjį vientisųjų teisės studijų programos kursą); Informaciją apie priėmimo sąlygas rasite https://www.vdu.lt/priemimas arba http://teise.vdu.lt .

TOLESNIŲ STUDIJŲ IR KARJEROS GALIMYBĖS

Baigę šią programą asmenys įgyja teisininko kvalifikaciją ir gali dirbti bet kurį teisinį darbą (teisėjo, advokato, prokuroro, notaro ir pan.), turi geras galimybes dirbti viešosiose institucijose ar privačiame sektoriuje Lietuvoje ir už jos ribų, taip pat studijas gali tęsti visose socialinių bei kai kuriose humanitarinių mokslų srities doktorantūrose.

PRAKTIKOS APIBŪDINIMAS

Praktikos tikslas – skatinti studentų įgytų teorinių žinių taikymą praktikoje ir lavinti studentų praktinius įgūdžius bei specialiąsias kompetencijas. Praktika atliekama teisinėse institucijose V kurso paskutiniame semestre.

BAIGIAMASIS DARBAS

Studijos baigiamos magistro darbu.