Psichologija

STUDIJŲ REZULTATAI

Asmuo įgijęs psichologijos krypties socialinių mokslų bakalauro laipsnį, gebės:
  • Atpažinti bazines psichologijos sritis bei pagrindines psichologo veiklos kryptis.
  • Paaiškinti bazinius individų, grupių, organizacijų bei visuomenės elgsenos psichologinius dėsningumus.
  • Pritaikyti psichologinės diagnostikos metodus bei kitas psichologinio tyrimo priemones.
  • Įvertinti asmens problemos pobūdį, jo potencialą ir stipriąsias savybes, numatyti pagalbos priemones.
  • Pristatyti visuomenei psichologo profesiją, veiklą ir jos rezultatus.
  • Dirbti komandoje lygiavertiškumo principu, bendradarbiauti su įvairiomis institucijomis ir klientais.
  • Atlikti empirinius psichologinius tyrimus, panaudoti tyrimų įrodymais pagrįstas žinias praktikoje.
  • Kurti mokymo programas, organizuoti mokymus, susijusius su asmens psichologiniu funkcionavimu.
  • Mokyti individualiai ir grupėse psichikos sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo būdų.
  • Priimti atsakomybę dirbti laikantis psichologo darbo etikos principų.

TARPTAUTINIŲ MAINŲ GALIMYBĖS

Ispanija, Italija, Lenkija, Portugalija, Švedija, Estija, Norvegija, JAV.

TOLESNIŲ STUDIJŲ IR KARJEROS GALIMYBĖS

Baigę studijas ir įgiję psichologijos krypties socialinių mokslų bakalauro laipsnį, absolventai gali dirbti psichologo arba psichologo asistento darbą švietimo (mokslo ir mokymo), socialinės rūpybos, sveikatos apsaugos įstaigose, pramonės bei viešojo administravimo įmonėse. Studijas galima tęsti mokyklinės, sveikatos, organizacinės psichologijos ir kitose psichologijos krypties, o taip pat kitose socialinių mokslų srities magistrantūros programose.

PRAKTIKOS APIBŪDINIMAS

Programoje vykdomos trys praktikos. Psichologijos pažintinė praktika (4 ECTS, I kurso pavasario semestre), kurios tikslas – gilinti asmeninį ir profesinį savęs pažinimą bei susipažinti su pagrindinėmis psichologo darbo veiklomis. Studentai susipažįsta su psichologo darbu įvairiose institucijose (švietimo, sveikatos apsaugos sistemose, mokslo ir verslo organizacijose). Psichologijos kvalifikacinė praktika (6 ECTS, IV kurso rudens semestre), kurios tikslas – ugdyti pagrindinius psichologo darbo įgūdžius (psichologinio įvertinimo, psichologinio konsultavimo, grupių vedimo) aiškiai struktūruotoje aplinkoje, neviršijant savo kompetencijos ribų. Psichologijos priešdiplominė praktika (6 ECTS, IV kurso pavasario semestre), kurios tikslas yra įtvirtinti įgytus psichologo darbo įgūdžius ir esant profesinei priežiūrai juos taikyti realioje darbo vietoje, t.y., institucijose su kuriomis pasirašytos bendradarbiavimo sutartys.

BAIGIAMASIS DARBAS

Diplominis darbas