Sveikatos psichologija

STUDIJŲ REZULTATAI

Psichologai, baigusieji sveikatos psichologijos programą, turi:
1. Apibūdinti istorinius, filosofinius ir teorinius sveikatos psichologijos pagrindus, jos ryšius su bendrąja psichologija ir sveikatos mokslais.
2. Paaiškinti biologinius psichikos, elgesio ir sveikatos pagrindus biopsichosocialinio modelio kontekste.
3. Remiantis biopsichosocialiniu modeliu, analizuoti lėtinių neinfekcinių ligų išsivystymo mechanizmus ir psichologinių, elgesio bei socialinių rizikos veiksnių reikšmę ligų išsivystymui ir eigai, šių veiksnių formavimosi mechanizmus ir paplitimą, atsižvelgiant į įvairius socialinius ir demografinius veiksnius.
4. Analizuoti dėsningumus, apsprendžiančius asmens kognityvines ir emocines reakcijas į ligą, į sveikatos netekimą ir į kitas biologines, psichologines bei socialines ligos pasekmes.
5. Psichologinio vertinimo metodais įvertinti ligas skatinančius psichologinius, elgsenos ir socialinius rizikos veiksnius bei psichologines ir socialines ligos pasekmes sveikatos priežiūros sistemoje kylantiems profilaktikos, sveikatos stiprinimo, gydymo ir reabilitacijos uždaviniams spręsti dirbant tarpdisciplininėje komandoje.
6. Taikyti moksliniais įrodymais pagrįstus psichologinės pagalbos ir sveikatos švietimo metodus siekiant sveikatos stiprinimo ir išsaugojimo bei lėtinių ligų, negalios ir priešlaikinės mirties prevencijos, dirbant tarpdisciplininėje komandoje.
7. Įvertinti psichologinių sveikatos stiprinimo, ligų prevencijos ir reabilitacijos intervencijų efektyvumą.
8. Psichologo veikloje sveikatos priežiūros sistemoje taikyti galiojančius teisės ir biomedicinos reikalavimus bei profesinės etikos principus.
9. Analizuoti sveikatos politiką ir jos pasekmes asmens ir visuomenės sveikatai, sergamumui ir mirtingumui, sveikatos priežiūros sistemos misijos įgyvendinimui.
10. Atlikti mokslinius tyrimus sveikatos psichologijos srityje vadovaujantis mokslo metodologijos principais.

PRIĖMIMO SĄLYGOS

Į Sveikatos psichologijos magistrantūros studijų programą yra priimami baigusieji psichologijos bakalauro studijas universiteto nustatyta tvarka.

TOLESNIŲ STUDIJŲ IR KARJEROS GALIMYBĖS

Baigusieji sveikatos psichologijos studijų programą gali dirbti psichologais sveikatos priežiūros ir kitose institucijose, siekti aukštesnės profesinės kvalifikacijos ir/ar tęsti studijas psichologijos ir kitoje socialinių mokslų srities doktorantūroje ir įgyti psichologo licenciją darbui sveikatos priežiūros sistemoje.

BAIGIAMASIS DARBAS

Diplominis darbas