Vygaudas Ušackas

Garbės daktaras / Honorary Doctor (Suteiktas vardas 2013-11-13)

Vygaudas Ušackas – teisininkas, diplomatas, politikos ir visuomenės veikėjas, ilgus metus atstovaujantis Lietuvai, Europos Sąjungai, NATO.

Vygaudas Ušackas gimė 1964 m. Skuode. 1990 metais baigė Vilniaus universiteto Teisės fakultetą, kur įgijo teisininko kvalifikaciją. Tais pačiais metais politikos mokslų ir tarptautinės ekonomikos žinias gilino Oslo universitete Norvegijoje. 1991 m. stažavosi Arhus universitete Danijoje, politikos mokslų srityje.

1991 metais V. Ušackas pradėjo darbą LR Užsienio reikalų ministerijoje. Po metų jis paskiriamas patarėju Lietuvos misijoje prie Europos bendrijos ir NATO, o 1996 m. jau dirbo Užsienio reikalų ministerijos Politikos departamento vadovu. Nuo 1999-ųjų – viceministras, vėliau – ir vyriausias stojimo į Europos Sąjungą derybininkas, ambasadorius ypatingiems pavedimams.

2001 m. ženklina V. Ušacko diplomatinės karjeros pradžią. 2001 m. prasidėjo penkerių metų laikotarpis einant LR nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus Jungtinėse Amerikos Valstijose ir Meksikoje pareigas. 2006 m. Vygaudas Ušackas paskiriamas Lietuvos ambasadoriumi Jungtinėje Karalystėje.

2008 m. V. Ušackas patvirtinamas XV-tosios Vyriausybės Lietuvos diplomatijos vadovu – Užsienio reikalų ministru. Prabėgus dvejiems metams – 2010 m. – jis skiriamas Europos Sąjungos specialiuoju pasiuntiniu ir Bendrijos misijos vadovu Afganistane. Nuo 2013 m. rugsėjo iki dabar V. Ušackas yra Europos Sąjungos atstovas ir delegacijos Rusijos Federacijoje vadovas.

V. Ušacko nupelnai yra įvertinti Estijos, Graikijos, Gruzijos, Ispanijos, Lenkijos, Norvegijos, Prancūzijos, Ukrainos, taip pat Lietuvos valstybiniais apdovanojimais. 2004 m. Balzeko lietuvių kultūros muziejus Čikagoje paskelbė V. Ušacką „Metų žmogumi“, jis taip pat yra pripažintas kaip Utenos miestui nusipelnęs žmogaus, Skuodo ir Ukmergės rajonų garbės pilietis, Lietuvos studentų sąjungos garbės narys.

Aktyvų politinį ir diplomatinį Vygaudo Ušacko darbą praturtina svarus indėlis į akademinę, visuomeninę veiklą, pagalbą nevyriausybinės organizacijoms. Savo diplomatinės ir politinės karjeros metu jis skaitė paskaitas ir publikavo straipsnius Europos Sąjungos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Rusijos, Kinijos, Indijos ir kitų šalių universitetuose.

V. Ušackas yra vienos sėkmingiausių pastarojo dešimtmečio jaunimo pilietiškumo iniciatyvų „Misija Sibiras“ globėjas, ženkliai prisidėjęs prie šios idėjos generavimo, organizavimo ir įgyvendinimo.

2013 metų lapkričio 13 dieną Universiteto Senatas, įvertinęs JE Vygaudo Ušacko nuopelnus Lietuvai ir Universitetui, suteikė jam Vytauto Didžiojo universiteto politikos mokslų garbės daktaro vardą. Garbės daktaro regalijos jam įteiktos 2014 m. kovo 10 d.

Vygaudo Ušacko kalba, sakyta garbės daktaro regalijų įteikimo iškilmių metu

V. Ušacko veiklos pristatymas (rektoriaus padėjėjo viešajai politikai Jono Okunio kalba)

Kviečiame žiūrėti Luko Motiejūno (el. paštas l.motiejunas@vkt.vdu.lt) video reportažą bei Jono Petronio (j.petronis@vkt.vdu.lt) fotoreportažą iš garbės daktaro regalijų įteikimo ceremonijos J. E. ES ambasadoriui Rusijos Federacijoje Vygaudui Ušackui ir profesoriui Kaziui Almenui.