Rūta Petrauskaitė

Humanitariniai mokslai

Tematikos: Semantika ir pragmatika; tekstynų lingvistika; stabilieji žodžių junginiai ir formulinė kalba; kasdienės kalbos metaforos.

Rūta Petrauskaitė yra kalbininkė, habilituota humanitarinių mokslų daktarė, VDU Lituanistikos katedros profesorė.

Mokslininkė yra dėsčiusi ne tik Lietuvoje, bet ir Švedijoje (Stokholmo universitete), JAV (Ilinojaus universitete Čikagoje), paskelbusi daugiau nei 50 mokslinių studijų.

Mokslinėje veikloje kalbininkė daugiausia dėmesio skiria leksikologijai, leksikografijai, semantikai, sociolingvistikai, pragmatikai, kompiuterinei lingvistikai, teksto ir tekstynų lingvistikos problemoms.

Vytauto Didžiojo universitete ji dirba beveik nuo pat atkūrimo (1990 metų), buvo ilgametė VDU Humanitarinių mokslų fakulteto Kompiuterinės lingvistikos centro vadovė, taip pat yra vadovavusi ir fakultetui, ir Lietuvių kalbos katedrai. Nuo 2008-ųjų profesorė eina Lietuvos mokslų tarybos pirmininko pavaduotojos pareigas.