Prof. Kazys Almenas

Garbės daktaras / Honorary Doctor (Suteiktas vardas 2013-06-12)

VDU Atkuriamojo Senato narys prof. Kazys Almenas – žymus branduolinės inžinerijos specialistas, rašytojas, fizikas, knygų leidėjas, išeivių visuomeninės politinės federacijos „Santara-Šviesa“ narys, aktyvus išeivijos renginių organizatorius.

1957 m. baigė Nebraskos universitetą, 1968 m. Varšuvoje apgynė daktaro disertaciją.  Nuo 1969 m. buvo Merilendo universiteto profesorius.

Išeivijos visuomeninės politinės „Santaros-Šviesos“ federacijos narys, vienas iš Valdovų rūmų paramos fondo steigėjų, nuotykinių romanų apie Lietuvos praeitį „Skomanto“ serijos organizatorius ir vienas autorių.

Įkūrė leidyklą „Literrae universitatis“, dirbo Energetikos institute, Vytauto Didžiojo universitete organizavo vadovėlių aukštosioms mokyklos vertimą ir leidybą. 2008 – 2010 m. ėjo Vytauto Didžiojo universiteto Tarybos nario pareigas. Visuomet buvo aktyvus VDU bendruomenės narys bei išeivijos renginių dalyvis ir organizatorius.

K. Almenas buvo vienas pirmųjų išeivijos mokslininkų, prisidėjusių prie Ignalinos AE saugaus darbo užtikrinimo. Jo iniciatyva 1992 metais buvo įkurta Ignalinos saugos analizės grupė, kurios pagrindinis uždavinys buvo suburti Lietuvos mokslininkus, galinčius vykdyti Ignalinos AE saugos vertinimus ir analizes. K. Almeno dėka šios grupės mokslininkai turėjo galimybę stažuotis JAV, Švedijos, Japonijos, Vokietijos, TATENA ir kituose tarptautiniuose branduolinių tyrimų centruose. Jo veikla užtikrinant Ignalinos AE saugumą 2005 m. buvo įvertinta Lietuvos mokslo premija.

K. Almenas kaip rašytojas diasporos kontekste priskiriamas „tyliųjų kartai“, o lietuvių literatūrologų vadinamas „perskeltos literatūros“ atstovu. Rašytojo išeiviškoji patirtis suponavo patriotinę ir edukacinę kūrinių potekstę bei „autinės kultūros tvermės teorijos“ kūrimą ir plėtojimą.

K. Almeno kūriniuose vaizduojama amerikiečių ir lietuvių išeivių buities kasdienybė, jaunų žmonių tarpusavio santykiai. Parašė istorinių, detektyvinių romanų.

Kviečiame žiūrėti Luko Motiejūno (el. paštas l.motiejunas@vkt.vdu.lt) video reportažą bei Jono Petronio (j.petronis@vkt.vdu.lt) fotoreportažą iš garbės daktaro regalijų įteikimo ceremonijos profesoriui Kaziui Almenui ir J. E. ES ambasadoriui Rusijos Federacijoje Vygaudui Ušackui.