Astrida Miceikienė

Žemės ūkio akademijos kanclerė Mokslininko profilis

Profesorė Astrida Miceikienė yra Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos kanclerė. Vytauto Didžiojo universitete dirba nuo 1996 m. 2006-2012 m. – VDU ŽŪA prodekanė, nuo 2012 m. – profesorė.  2013-2018 m. prof. dr. A. Miceikienė buvo VDU ŽŪA (anksčiau – Aleksandro Stulginskio universiteto) Ekonomikos ir vadybos fakulteto dekanė, 2019-2020 m. – Bioekonomikos plėtros fakulteto dekanė. Profesorė taip pat aktyviai dalyvauja universiteto veikloje – yra VDU Senato narė, absolventų klubo„ŽŪA alumni” viceprezidentė ir valdybos narė, priklauso įvairioms Lietuvos ir užsienio organizacijoms: Latvijos žemės ūkio ir miškų mokslų akademijai, Lietuvos ekonomistų asociacijai bei nuolat dalyvauja tarptautiniuose mokslo projektuose ir konferencijose.