Ineta Dabašinskienė

Mokslininko profilis

Ineta Dabašinskienė yra Vytauto Didžiojo universiteto tarptautinių ryšių prorektorė, Lietuvių kalbos katedros profesorė, Tarpkultūrinės komunikacijos ir daugiakalbystės tyrimų centro vadovė, Europos daugiakalbystės komisaro Daugiakalbystės reikalų aukšto lygio grupės ekspertė, Europos Komisijos 6-osios ir 7-osios Bendrosios programos ekspertė. Profesorė aktyviai dalyvauja nacionaliniuose, Europos Komisijos ir kituose tarptautiniuose mokslo ir švietimo projektuose, yra daugelio jų koordinatorė, partnerė, ne kartą pelniusi tarptautinį pripažinimą už vykdytų projektų kokybę, aktualumą ir sklaidą. Prof. I. Dabašinskienės mokslinių interesų kryptys – psicholingvistika, sociolingvistika, taikomoji kalbotyra, gramatika; daugiakalbystė ir kalbos politika; sakytinė kalba, pragmatika ir pokalbio analizė.

Mokslininkė stažavosi Lenkijoje, Vokietijoje, Austrijoje, Italijoje, Rusijoje, Kroatijoje, JAV. Ji yra laimėjusi UNESCO programos „Funds-in-Trust“, Lietuvos mokslų akademijos, Austrijos mokslų akademijos bei Atviros Lietuvos fondo paramą tyrimams, „Fulbright“ ir „Fulbright Alumni“ stipendijas Niujorke (JAV). Pagal mainų ir kitus susitarimus, prof. I Dabašinskienė skaito paskaitas Europos, JAV, Kinijos ir Japonijos universitetuose. Prorektorė dalyvauja jungtinių tarptautinių programų komitetuose, vadovauja baigiamųjų magistrinių darbų jungtinių komisijų posėdžiams.

Profesorė priklauso įvairioms tarptautinėms asociacijoms ir organizacijoms, ji yra išleidusi monografijų ir mokslo darbų Lietuvos ir tarptautiniuose periodiniuose mokslo leidiniuose, redagavo ne vieną mokslo studiją, išleistą tarptautinėse leidyklose, yra periodinių mokslo leidinių redakcijos kolegijos narė.

Vytauto Didžiojo universitete I. Dabašinskienė dirba nuo 1993 metų, pradžioje kaip Lietuvių kalbos katedros dėstytoja-asistentė, doktorantė, vėliau – kaip vyr. asistentė, docentė. 1999 m. I. Dabašinskienei suteiktas daktaro laipsnis, 2009 m. pradėtas habilitacijos procesas, nuo 2009 m. I. Dabašinskienė taip pat eina  profesorės pareigas Lietuvių kalbos katedroje. Universitete ji taip pat yra ėjusi Regionistikos katedros vedėjos, Politikos mokslų ir diplomatijos prodekanės ir dekanės pareigas bei Humanitarinių mokslų fakulteto dekanės pareigas. Nuo 2010 metų prof. Ineta Dabašinskienė yra VDU Senato narė bei mokslo komiteto pirmininkė. Ji taip pat yra Jungtinio laipsnio tarptautinės magistrinės programos MIREES (Master of Arts in Interdisciplinary Research and Studies on Eastern Europe) nac. koordinatorė, nuo 2011 m. – Vytauto Didžiojo universiteto, Klaipėdos universiteto, Šiaulių universiteto ir Lietuvių kalbos instituto jungtinės doktorantūros komiteto pirmininkė.