Adam Michnik

Garbės daktaras / Honorary Doctor (Suteiktas vardas 2008-10-15)

Iškiliam Lenkijos intelektualui, istorikui, publicistui, dienraščio „Gazeta Wyborcza“ vyr. redaktoriui, vienam iš Solidarumo judėjimo Lenkijoje lyderių, disidentui Adamui Michnikui VDU garbės daktaro regalijos įteiktos 2009 m.

Adamas Michnikas gimė 1946 10 17 Varšuvoje. 1964 m. pradėjo istorijos studijas Varšuvos universitete, iš kurio buvo pašalintas už disidentinę veiklą. 1968 m. dalyvavo studentų protesto akcijose prieš A Mickevičiaus Vėlinių spektaklio Nacionaliniame teatre uždraudimą, 1968–1970 m. kalintas. 1977–1980 m. buvo darbininkų gynimo komiteto (KOR) nariu, bendradarbiavo nelegalioje spaudoje. 1980–1981 m. ėjo Solidarumo Mazovijos regiono valdybos patarėjo pareigas. Įvedus karinę padėtį 1981–1982 m. internuotas, 1983–1984 m.  ir 1985–1986 m. kalintas. 1989 m. dalyvavo Apskirtojo stalo derybose. 1989 m. trims metams išrinktas į Seimą. 1989–2004 ėjo laikraščio „Gazeta Wyborcza“ vyr. redaktoriaus pareigas.

Adamas Michnikas yra vienas pagrindinių pokomunistinės Lenkijos ideologų, liustracijos priešininkas. Išleido publicistikos knygų. Aktyviai rėmė Lietuvos nepriklausomybės siekius (per 1991 01 įvykius atvyko į Vilnių) ir Lietuvos bei Lenkijos bendradarbiavimą. Be daugybės kitų valstybių apdovanojimų 2001 m. jam įteiktas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Komandoro kryžius už nuopelnus plėtojant Lietuvos ir Lenkijos ryšius. 2000 m. įtrauktas į Pasaulio spaudos laisvės didvyrių sąrašą.

Parengta pagal VDU bibliotekos informaciją.