Virtus Lituana. Politinė mintis Simono Daukanto istoriografijoje

80 Saulius Pivoras