Teorinės mechanikos dėsnių ir metodų taikymas inžinerijoje Statika. Kinematika. Dinamika

69 Eglė Jotautienė, Jonas Bozys Mečys Palšauskas, Kristina Lekavičienė