Statinė reklama: Teorija ir Praktika

57 Lina Pilelienė, Viktorija Grigaliūnaitė, Arvydas Petras Bakanauskas