Przewodnik. Droga Krzyżowa w Kalwarii Wileńskiej

186 Artūras Grickevičius