Przewodnik. Droga Krzyżowa w Kalwarii Wileńskiej

920 Artūras Grickevičius