Przewodnik. Droga Krzyżowa w Kalwarii Wileńskiej

1419 Artūras Grickevičius