Przewodnik. Droga Krzyżowa w Kalwarii Wileńskiej

525 Artūras Grickevičius