Przewodnik. Droga Krzyżowa w Kalwarii Wileńskiej

711 Artūras Grickevičius