Przewodnik. Droga Krzyżowa w Kalwarii Wileńskiej

277 Artūras Grickevičius