Nuo baudžiamosios intervencijos link puoselėjančios globos: tarpdisciplininis žvilgsnis į vaiko apsaugą ir gerovę

1723 Ilona Tamutienė, Vytautas Kirka, Birutė Jogaitė, Vaida Auglytė