Nuo baudžiamosios intervencijos link puoselėjančios globos: tarpdisciplininis žvilgsnis į vaiko apsaugą ir gerovę

1262 Ilona Tamutienė, Vytautas Kirka, Birutė Jogaitė, Vaida Auglytė