Milžinai lietuvių padavimuose ir pasakose

1467 Bronislava Kerbelytė