Milžinai lietuvių padavimuose ir pasakose

103 Bronislava Kerbelytė