Kuršių nerija lietuvių literatūroje: kultūros atminties paradigmos

440 Mykolaitytė Aurelija