Kauno miestiečių elito kaita 1764–1831 metais

1532 Remigijus Civinskas, Liudas Glemža