Kauno miestiečių elito kaita 1764–1831 metais

107 Remigijus Civinskas, Liudas Glemža