Jaunimas ir būstas Lietuvoje: skirtingos galimybės, trajektorijos ir iššūkiai

1409 Brazienė Rūta, Žilys Apolonijus, Indriliūnaitė Rasa, Mikutavičienė Inga